Bali Vakantie verhuur
Bali Vakantie verhuur
 • Privacyverklaring AVG, Bali Vakantie Verhuur

  Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijnen AVG van 25 mei 2018

  Indien u een boeking doet via Bali vakantie Verhuur doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Bali Vakantie Verhuur verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

  Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

  1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
   Bali vakantie Verhuur verwerkt persoonsgegevens van u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters, roepnaam en achternaam van alle deelnemers voor deze boeking
  • Adresgegevens van de hoofdhuurder
  • Telefoonnummer van de hoofdhuurder
  • E-mailadres van de hoofdhuurder
   Emailadres en telefoonnummer van en contactpersoon tijdens uw vakantie
  • Bankrekeningnummer van de hoofdhuurder
  • Geboortedatum van alle deelnemers
  • Geslacht van alle deelnemers
  • Ophaalgegevens, Vluchtgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
   Bali Vakantie Verhuur heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen, dan verwerken wij die alleen op basis van uw eigen uitdrukkelijke verzoek.

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@balivakantieverhuur.nldan zullen wij deze informatie verwijderen.

  1. Waarom we gegevens nodig hebben
   Bali Vakantie verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van een door u gedane aanvraag/boeking via Bali Vakantie verhuur

  • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, af te wikkelen en deze door te geven aan de eigenaar van de villa die u via Bali Vakantie Verhuur huurde.

   

  • uw naam en telefoonnummer wordt gebruikt om u telefonisch te informeren en informatie bij u in te winnen aangaande de door u gedane boeking.
  • uw naam en telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw verblijf bewaard.

   

  • Hoe lang we gegevens bewaren
   Bali Vakantie Verhuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  1. Delen met anderen
   Bali Vakantie Verhuur verstrekt uitsluitend gegevens aan derden/eigenaren enalleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/boeking
  2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@balivakantieverhuur.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
   Bali Vakantie Verhuur zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
  3. Beveiliging
   Bali Vakantie Verhuur neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06 18071113 of via Info@balivakantieverhuur.nl

   

  1. Wijzigingen
   Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.

   

  Waalwijk 25-05-2018

   Vind snel uw villa op maat

Vind snel uw villa op maat

Vind snel uw villa op maat

Vind snel uw villa op maatKijk ook eens naar deze villas


© Bali Vakantie Verhuur 2020